Pesquisar este blog

terça-feira, janeiro 08, 2013

CORCHEACando podes topar
a tranquilidade do mundo
nunha corchea na que deitarte
non importa
que todo o que venhan despois
sexan frenéticas fusas
-enteiras ou semi-.

Busca a túa.
Eu apelo na minha ao verde
espranza, leira, ribeira.
Muinheira.

Nenhum comentário: