Pesquisar este blog

sexta-feira, novembro 02, 2012

Crónicas da marxinalidade: Xeada de amor

Crónicas da marxinalidade: Xeada de amor: A-MAR  porque ela sabe do que eu falo en línguas extrañas e lonxanas na língua dos días solitarios neste presidio. "A espera dun...

Nenhum comentário: