Pesquisar este blog

quinta-feira, novembro 01, 2012

MAGOSTO INAUGURAL DUN ONTE A UN HOXE

A lúa e a praza,
a praza e a lúa.
Caminhando
pela rúa
levo o arrecendo
a castanhas
na punta dos dedos
coma se derramase
agora mesmo a
esencia de bote
pequeno no que
adoitan vir os
perfumes caros.

Na cidade da pedra
vínhanlle aos miolos
recordos
de dia festeiro
na cidade do ouro.Nenhum comentário: