Pesquisar este blog

quinta-feira, agosto 02, 2012

DO ALENTO SEN SOMBRA DA CRIAÇOM

"Beso soy, sombra con sombra.
Beso, dolor con dolor,
por haberme enamorado,
corazón sin corazón,
de las cosas, del aliento
sin sombra de la creación.
Sed con agua en la distancia,
pero sed alrededor".
Antes del odio, Miguel Hernández

Cos XX.OO entrando a todas horas
pela antena, non podo evitar pensar
na ginasta de monho alto que nom fum
pela raiba de nom ser das elixidas para a equipa
e a saltadora que deixei de ser freada
pra sempre diante do listom.
O medo paraliça, e isso nom é bo!
Cambiei daquela a ginástica
pelo acordeom, inda nom fago hoje
balance de cómo de bo foi o change.

Mais subindo da horta podo entender
de onde sae a ansiada tranquilidá
da vaca que foi becerrinho indefenso:
Mens sana in corpore sano.

Nenhum comentário: