Pesquisar este blog

quarta-feira, agosto 01, 2012

Porque me poño triste


Porque me poño triste
Triste me poño
E vexo a silva que arrabuña os meus brazos
Triste de egoísmo
E quero cortala mentres fito
A fouciña entalada na parede.
Porque egoísta son
E triste me poño da ledicia
E vexo a silva e quero enchela
De herbicidas e velenos de morte
E non podo ver as moras
Que aflorarán na primavera.
Porque estou tan deserto
E quero todos os espellismos para min
E os pozos todos de auga
Llas lúas inteiras llo mar todo
Llas sereras llas cancións
E as cordas para outros
E as odiseas e centauros para as silvas.
Porque son home
E inda que humilda me quero rociar
Teño un ego enorme.
E me poño triste
Coma un can sen dono
Coma un animal danado
E quero cortalas silvas
Que do peito me nacen
E me rasgan as vísceras.

Nenhum comentário: